De sloopwerkzaamheden op de Kerkweg- Oost zijn in volle gang. Het gebouw is al bijna niet meer herkenbaar van binnen.
Waddinxveen - De renovatie van de Theo Thijssenschool is vorige week gestart. De afgelopen twee maanden zijn gebruikt...
30-10-2017
De Theo Thijssenschool kreeg bezoek van de Inspectie van het onderwijs. Onze school deed mee aan een...
De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om te kunnen starten met de renovatie van het Theo...

achterste rij v.l.n.r.: Lida de Heij, Natascha de Jong, Iris van der Graaf, Lindsay Heuvelman, Ellen Ammeraal, Anouchka van Weele, Wimke van der Laan, Rowan Bodewes, Annette van Zoelen, Willem Lindhout, Gea Lindhout, Marijke Rijneveld

voorste rij v.l.n.r.: Mariska van Delden, Anouk van der Vlies, Jeannette van der Kleij, Angela Boekelman, Liesbeth Klik, Manon van Kerkhof

Op de foto ontbreekt: Camille Leenheer


overzicht medewerkers 2017- 2018

 
namen taken   m d w d v
Gea Lindhout Co÷rdinatie kleuterbouw g.lindhout@stichtingklasse.nl 1-2a 1-2a 1-2a    
Jeannette vd Kleij Oudervereniging j.vanderkleij@stichtingklasse.nl       1-2a 1-2a
Lindsay Heuvelman
 
Sport
Schoolkrant
l.heuvelman@stichtingklasse.nl 1-2b 1-2b 1-2b 1-2b 1-2b
Rowan Bodewes   r.bodewes@stichtingklasse.nl 3 3 3 3 3
Wimke vd Laan
 
MR
Website
w.vanderlaan@stichtingklasse.nl
webmaster@theothijssenschool.nl 
4 4 4   4
Angela Boekelman Bibliotheek
Cultuur
a.boekelman@stichtingklasse.nl   5 5 5
 
5 5
om en om
Anouchka van Weele MR
Oudervereniging
a.vanweele@stichtingklasse.nl 6 6 6 6  
Mariska van Delden MR m.vandelden@stichtingklasse.nl  7 7 7
 
7
 
7
om en om
Marijke Rijneveld Oudervereniging m.rijneveld@stichtingklasse.nl     8
 
8 8
Manon v Kerkhof
 
Oudervereniging m.vankerkhof@stichtingklasse.nl 8 8 8
 
   
Anouk vd Vlies   a.vandervlies@stichtingklasse.nl   7 6 4 6
Natascha de Jong Snappet coach n.dejong@stichtingklasse.nl         5/7
Iris vd Graaf   i.vandergraaf@stichtingklasse.nl Plus-klas Plus-klas      
Anneke Bakker Dyslexie expert   x        
Liesbeth Klik
 
Management/
Intern begeleider
Oudervereniging
l.klik@stichtingklasse.nl M/
IB
M/
IB
M/
IB
M/
IB
 
Ellen Ammeraal Intern Begeleider e.ammeraal@stichtingklasse.nl  IB IB     IB
Annette van Zoelen Directeur a.vanzoelen@stichtingklasse.nl   D   D  
Tom Baecke Gymleerkracht   x   x   x
Willem Lindhout ConciŰrge   mo   mo mo mo

Vervanging zwangerschapsverlof Lindsay Heuvelman: Lida de Heij en Camille Leenheer