Uitnodiging Informatieavond groep 1-2 19 september 19.30 uur Wingerd 45 2742 SC Waddinxveen Voor alle...
31-08-2017
De groepen 3 t/m 6 doen ook dit jaar weer mee aan de schooljudo. Door middel van de judosport gaan we de kinderen de...
Komend schooljaar zullen er weer enkele snuffelochtenden plaats vinden. Hier vindt u de data.
Waddinxveen - Zes weken zomervakantie zit er voor de kinderen in deze regio op en dus moesten ze maandag weer naar...
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar vindt u hier:

achterste rij v.l.n.r.: Lida de Heij, Natascha de Jong, Iris van der Graaf, Lindsay Heuvelman, Ellen Ammeraal, Anouchka van Weele, Wimke van der Laan, Rowan Bodewes, Annette van Zoelen, Willem Lindhout, Gea Lindhout, Marijke Rijneveld

voorste rij v.l.n.r.: Mariska van Delden, Anouk van der Vlies, Jeannette van der Kleij, Angela Boekelman, Liesbeth Klik, Manon van Kerkhof

Op de foto ontbreekt: Camille Leenheer


overzicht medewerkers 2017- 2018

 
namen taken   m d w d v
Gea Lindhout Co÷rdinatie kleuterbouw g.lindhout@stichtingklasse.nl 1-2a 1-2a 1-2a    
Jeannette vd Kleij Oudervereniging j.vanderkleij@stichtingklasse.nl       1-2a 1-2a
Lindsay Heuvelman
 
Sport
Schoolkrant
l.heuvelman@stichtingklasse.nl 1-2b 1-2b 1-2b 1-2b 1-2b
Rowan Bodewes   r.bodewes@stichtingklasse.nl 3 3 3 3 3
Wimke vd Laan
 
MR
Website
w.vanderlaan@stichtingklasse.nl
webmaster@theothijssenschool.nl 
4 4 4   4
Angela Boekelman Bibliotheek
Cultuur
a.boekelman@stichtingklasse.nl   5 5 5
 
5 5
om en om
Anouchka van Weele MR
Oudervereniging
a.vanweele@stichtingklasse.nl 6 6 6 6  
Mariska van Delden MR m.vandelden@stichtingklasse.nl  7 7 7
 
7
 
7
om en om
Marijke Rijneveld Oudervereniging m.rijneveld@stichtingklasse.nl     8
 
8 8
Manon v Kerkhof
 
Oudervereniging m.vankerkhof@stichtingklasse.nl 8 8 8
 
   
Anouk vd Vlies   a.vandervlies@stichtingklasse.nl   7 6 4 6
Natascha de Jong Snappet coach n.dejong@stichtingklasse.nl         5/7
Iris vd Graaf   i.vandergraaf@stichtingklasse.nl Plus-klas Plus-klas      
Anneke Bakker Dyslexie expert   x        
Liesbeth Klik
 
Management/
Intern begeleider
Oudervereniging
l.klik@stichtingklasse.nl M/
IB
M/
IB
M/
IB
M/
IB
 
Ellen Ammeraal Intern Begeleider e.ammeraal@stichtingklasse.nl  IB IB     IB
Annette van Zoelen Directeur a.vanzoelen@stichtingklasse.nl   D   D  
Tom Baecke Gymleerkracht   x   x   x
Willem Lindhout ConciŰrge   mo   mo mo mo

Vervanging zwangerschapsverlof Lindsay Heuvelman: Lida de Heij en Camille Leenheer