Schoolkrant

Schoolkrant

De schoolkrant wordt gemaakt door vrijwillige betrokken ouders van de Theo Thijssenschool. De schoolkrantcommissie zorgt ervoor dat de thema's bedacht worden van de schoolkrant, er een verslag gemaakt wordt voor de docenten voor het aanleveren van juiste foto's en tekst, opmaak van de schoolkrant, adverteerders benaderd worden en de communicatie van en naar de drukkerij toe.

De schoolkrant wordt 3x per schooljaar fysiek uitgegeven aan alle kinderen van de TT-school. Ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind ontvangen ook een schoolkrant.

Advertentie mogelijkheden
Zonder advertenties kan er geen schoolkrant gemaakt worden, en voor plaatselijke ondernemers is het een sympathieke en laagdrempelige manier om hun lokale doelgroep te bereiken. De schoolkrant wordt goed gelezen (en bewaard!) door de leerlingen van school en hun ouders die allen in het afzetgebied wonen en vaak ook werken.

Specificaties/informatie
Oplage schoolkrant: ±350 stuks
Formaat: 26x18,5 cm
Uitgave: 3x per schooljaar (1 voor de kerstvakantie, 1 rond Pasen en 1 voor de zomervakantie)

Kosten advertentie* per schooljaar voor 3 schoolkranten:

· Hele pagina € 47,50

· Halve pagina € 27,50

· Kwart pagina € 17,50

*De advertenties worden standaard afgedrukt in zwart/wit

De penningmeester van de oudervereniging stuurt de factuur voor de advertentie.

Lente editie 2022

Ook adverteren of meer informatie? Stuur een e-mail naar schoolkrant.theothijssenschool@stichtingklasse.nl of bel met 0182-614421