Ieder kind is uniek en elk kind heeft een eigen aanleg en leertempo.
De Theo Thijssenschool streeft ernaar handelingsgericht onderwijs te bieden, passend bij ieder kind. Dat betekent dat wij naast groepsgericht onderwijs ook proberen individueel onderwijs te bieden.

De schoolse vakken beheersen is een belangrijk doel,
maar met ons onderwijs beogen wij meer. Kinderen moeten leren samenwerken, verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te zijn. Ook besteden we aandacht aan het ontwikkelen van de creativiteit. Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij zeer waardevol. Het team vindt het van essentieel belang dat kinderen het naar hun zin hebben op school. Een goed pedagogisch klimaat is hierbij een voorwaarde. Wij streven er naar pesten en (seksuele) intimidatie te voorkomen.

Mocht een leerling door verhuizing of om een andere reden de school tussentijds verlaten, dan zorgen wij voor een onderwijskundig rapport voor de volgende school. Door het bieden van kwalitatief goed onderwijs bereiden wij de kinderen zo optimaal mogelijk voor op een kansrijke start in het voortgezet onderwijs. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn goede contacten met ouders van groot belang.

De Theo Thijssenschool beschikt over een schoolplan, waarin het beleid voor de komende vier jaar beschreven is.