Quadrant Kindercentra gaat een peuterspeelzaal starten in de Theo Thijssenschool. Op www.quadrantkindercentra.nl...
Eind januari hebben wij de eerste gesprekken met Quadrant over de start van de peuterspeelzaal en eventueel ook een BSO...

Inspectiebezoek

30-10-2017
De Theo Thijssenschool kreeg bezoek van de Inspectie van het onderwijs.

Onze school deed mee aan een verificatieonderzoek van Stichting Klasse, de stichting waar onze school onder valt.

Omdat we op 3 locaties gehuisvest zijn kwamen er 2 inspecteurs ons bezoeken . Alle locaties zijn bezocht.. Er zijn in een aantal groepen lessen bijgewoond en er is in de leerlingvolgsystemen gekeken. De inspecteurs zijn in gesprek gegaan met 5 ouders en er is ook gesproken met 6 leerlingen uit groep 8. Verder is er uitgebreid gesproken met de directie en de interne begeleiding.

Onze school werd gecontroleerd op 5 kwaliteitsgebieden
1.Aanbod
2.Zicht op ontwikkeling
3.Kwaliteitszorg
4.Kwaliteitscultuur
5.Verantwoording en dialoog

De inspectie was tevreden over de gecontroleerde kwaliteitsgebieden. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd.

De inspectie vond het punt verantwoording en dialoog een sterk punt van onze school. Onder dit punt valt de communicatie met ouders op allerlei gebieden. Informatie via mijn schoolinfo (bijvoorbeeld de weekupdate), informatie over de leerontwikkeling van de leerlingen maar ook de betrokkenheid van de ouders bijvoorbeeld in de oudervereniging en de MR.

Wij zijn blij met het oordeel van de inspectie. Het laat ons zien dat we hard werken aan de goede dingen.