De burgemeester van Waddinxveen was op bezoek bij de kleuters van groep 12b. De moeder van Mouna zit in de gemeenteraad...

snuffelochtend 18 januari 2018

07-12-2017
Snuffelochtenden

De Theo Thijssenschool is een openbare basisschool. Het is een samenleving in het klein. We gaan uit van respect voor ieders mening en gebruiken de diversiteit om van elkaar te leren. Ieder kind is uniek en heeft een eigen aanleg en leertempo. Hier sluiten we bij aan door onderwijs te bieden dat past bij ieder kind.

Voor ouders van leerlingen tussen de 2,5 en de 4 jaar, die ge´nteresseerd zijn in onze school organiseren we op 18 januari een snuffelochtend.

De snuffelochtend begint om 9.00 uur en duurt tot 10.30 uur.
Om 9.00 uur starten de kleuters met een kringactiviteit daarna gaan ze spelen en werken. Uw kind kan meedoen in de klas. U zelf kunt kijken in de klas en er is tijd voor een gesprek met de directie.


Mocht u vragen hebben over de snuffelochtenden dan kunt u contact opnemen met de school.
Telefoonnummer: 0182-614421
Mailadres: a.vanzoelen@theothijssenschool.nl