Eind januari hebben wij de eerste gesprekken met Quadrant over de start van de peuterspeelzaal en eventueel ook een BSO...
22-01-2018
De achterkant van de Theo Thijssenschool ligt helemaal open. De wind heeft vrij spel in het gebouw. Dat was nog best...
Er zijn 2 openbare scholen in Waddinxveen. De Theo Thijssen en de Dick Bruna. Een openbare school is de maatschappij...
Informatieavond Theo Thijssenschool. Op 24 januari wordt er een informatieavond voor nieuwe ouders van de...

mededeling leerplichtambtenaar

13-12-2017

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim):

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van 100,- per kind per dag of dagdeel op.

Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.