29-03-2018
De afgelopen weken waren alle klassen druk met het project bouwen.
Quadrant Kindercentra gaat een peuterspeelzaal starten in de Theo Thijssenschool. Op www.quadrantkindercentra.nl...

mededeling leerplichtambtenaar

13-12-2017

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim):

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van 100,- per kind per dag of dagdeel op.

Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.