Peuterspeelzaal Quadrant

22-01-2018
Eind januari hebben wij de eerste gesprekken met Quadrant over de start van de peuterspeelzaal en eventueel ook een BSO in het gebouw. De mogelijkheid om in te schrijven voor de peutergroep in de Theo Thijssenschool wordt op korte termijn open gesteld. Zodra ouders in kunnen schrijven laten wij dat weten.

www.quadrantkindercentra.nl