Aanmelden peuterspeelzaal en BSO

06-03-2018
Quadrant Kindercentra gaat een peuterspeelzaal starten in de Theo Thijssenschool.
Op www.quadrantkindercentra.nl →peuterspeelzalen kunt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal in ons gerenoveerde gebouw.

Quadrant wil ook een BSO starten in het gebouw.

Buitenschoolse opvang bestaat uit 2 mogelijkheden:

Opvang voor schooltijd

Opvang na schooltijd

Om ouders gericht te kunnen benaderen heeft Quadrant een invulformulier gemaakt.

Als u op de link klikt kunt u het formulier invullen. U wordt dan t.z.t benaderd door Quadrant.