Quadrant Kindercentra gaat een peuterspeelzaal starten in de Theo Thijssenschool. Op www.quadrantkindercentra.nl...
Eind januari hebben wij de eerste gesprekken met Quadrant over de start van de peuterspeelzaal en eventueel ook een BSO...

Aanmelden peuterspeelzaal en BSO

06-03-2018
Quadrant Kindercentra gaat een peuterspeelzaal starten in de Theo Thijssenschool.
Op www.quadrantkindercentra.nl →peuterspeelzalen kunt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal in ons gerenoveerde gebouw.

Quadrant wil ook een BSO starten in het gebouw.

Buitenschoolse opvang bestaat uit 2 mogelijkheden:

Opvang voor schooltijd

Opvang na schooltijd

Om ouders gericht te kunnen benaderen heeft Quadrant een invulformulier gemaakt.

Als u op de link klikt kunt u het formulier invullen. U wordt dan t.z.t benaderd door Quadrant.