Een dag bij de kleuters
 
Binnenkomen
Om 8.20 uur gaat voor de kleutergroepen de school
open. U kunt dan rustig uw kind naar binnen brengen. De jas gaat in de luizenzak en de rugzak in een bak in de gang. 

Inloop
Ieder kind heeft een eigen stoel en voor iedere leerling ligt een werkje klaar. We werken met een systeem van kaarten en stickers, zodat we zeker weten dat uw kind na twee jaar al het ontwikkelingsmateriaal heeft gedaan.

Kringactiviteiten
In de kring worden veel activiteiten aangeboden:
  • Boekbespreking; we hebben veel leuke boeken in onze eigen boekenkast.
  • Met woorden in de weer; zo leren wij nieuwe woorden in de klas. 
  • Dagritmekaarten en de weekwijzer; deze elke dag terugkerende activiteit noemen we een routine. De kinderen weten wat we het dagdeel doen en welke dag het in de week is.
  • Een verjaardag vieren; samen zingen en trakteren! De juf en de ouders maken er een feestje van!
  • Muzieklessen; muziek is verweven door alle lessen, maar wordt ook in de kring en gymzaal aangeboden.
Werklessen
Steeds staat een ander thema centraal. Op een planbord worden de kinderen ingedeeld, voor spelen in de hoeken en verwerkingsopdrachten. Een keer per week hebben we een circuit met schrijfopdrachten.
     

Pauze
De kleuters eten en drinken iets samen, het is een ontspannen gezellig moment! Na het eten leest de juf voor. 
 
Buitenspelen
Elke dag proberen we met de kinderen buiten te spelen. De kleuters kunnen zich dan vrij bewegen en spelen. We hebben veel buitenspel materiaal en een ruime zandbak!
   

                                                                                               
Gymnastiek
Zeker twee keer per week worden lessen in de gymzaal gegeven. We zijn trots op onze mooie authentieke inpandige gymzaal. Op vrijdag volgen de eerste 3 groepen van onze school een gymles volgens een vaste methode.
 
Overblijven
In de middagpauze kan er worden overgebleven op school. Vaak bij de eigen juf, maar ook wel eens bij een andere leerkracht. Het is bijzonder dat de juffen en meester de kinderen tijdens het overblijven begeleiden.

Naar huis!
Aan het eind van de dag gaan we naar huis.
"Ik ben best moe, kom me nu maar halen mama, papa of oma!"
Dag juf, tot morgen dan kom ik weer hoor!"