De oudervereniging
De doelstelling van de oudervereniging is ervoor te zorgen dat de ouders zich voor de school interesseren en zo nodig actief bezig zijn voor de school, zodat de leerlingen een prettige tijd op school hebben. De oudervereniging organiseert en verzorgt (in samenwerking met het team) feestelijkheden rond belangrijke sociale gebeurtenissen, zoals de viering van Sinterklaas, kerst, afsluiting van het schooljaar, het schoolreisje, diverse sportevenementen en de schoolfotograaf.

De oudervereniging bestaat uit vier verschillende commissies met ieder hun eigen activiteiten.

Verdere informatie over de commissies kunt u lezen door te klikken op oudervereniging. Het menu zal uitklappen.

Overkoepelende leden van de oudervereniging:
Patricia Buis (voorzitter) moeder van Amy
Mirella Lindeman (penningmeester) moeder van Lisa en Max
Mabelie Russcher (secretaris) moeder van Birgit en Bjarne
Liesbeth Klik (personeel)
 
De medezeggenschapsraad
De MR behartigt de belangen van de school, het team, de ouders en de leerlingen bij het bestuur. zij bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg op school. Het is wettelijk vastgelegd dat de MR om advies gevraagd moet worden of instemmingsrecht heeft, bij beslissingen op beleidsterreinen. De MR overlegt en adviseert bij belangrijke zaken. Ook worden zaken van alledag besproken, zoals bijvoorbeeld de groei en de ontwikkeling van de school.

Vanuit de oudergeleding:
Marc Rost (voorzitter) (vader van Jonathan, Veerle en Evi)
Desirée Westerhoff (moeder van Fréderique en Tom)
Hans van Beek (vader van Jessenia)

Vanuit de personeelsgeleding:
Wimke van der Laan (secretaris)
Mariska van Delden
Michel Boer