Eind januari hebben wij de eerste gesprekken met Quadrant over de start van de peuterspeelzaal en eventueel ook een BSO...
Waddinxveen - De renovatie van de Theo Thijssenschool is vorige week gestart. De afgelopen twee maanden zijn gebruikt...
Komend schooljaar zullen er weer enkele snuffelochtenden plaats vinden. Hier vindt u de data.
Plusklas

Hoe ziet een dag in de plusklas eruit?
Bekijk het hier.

De plusklas is bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 8, die opvallen door onder andere hogere resultaten, goede werkhouding en motivatie. Naast de zorgverbreding die al op school wordt geboden, is de plusklas een extra verrijking buiten de groep. Kinderen worden op verschillende manieren uitgedaagd te leren en te onderzoeken. Regelmatig zal sprake zijn van oudercontact middels presentaties, open avonden en verslagen.

Op één lesmoment in de week zal onder schooltijd in twee groepen worden gewerkt onder leiding van een leerkracht (Michel Boer). De lessen vinden plaats op de Dick Brunaschool. Selectie van kinderen voor deze plusklas vindt plaats door school. Ouders hoeven hun kind niet zelf aan te melden.


Een aantal criteria voor deelname aan de plusklas:
- Cito-scores : overwegend I, I+.
- Werkhouding/samenwerking
- Motivatie
- Inschatting van de eigen leerkracht
- Aantal al aangemelde leerlingen
- Inbreng van de leerling
- Akkoord ouders (middels contract)
- Geen gedragsproblematiek.

 
Aan het begin en halverwege het schooljaar wordt bekeken of een leerling in aanmerking komt voor deelname aan de Plusklas. De instroom vindt plaats in het begin van het schooljaar. Wanneer nodig is instroom ook mogelijk in januari. Uitstroom van leerlingen kan het hele schooljaar plaatsvinden, bijvoorbeeld vanwege verhuizing, onvoldoende motivatie of achterblijvende resultaten. 
  
Ouders die akkoord gaan met deelname aan de plusklas zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de lokatie van de plusklas.