Eind januari hebben wij de eerste gesprekken met Quadrant over de start van de peuterspeelzaal en eventueel ook een BSO...
Waddinxveen - De renovatie van de Theo Thijssenschool is vorige week gestart. De afgelopen twee maanden zijn gebruikt...
Komend schooljaar zullen er weer enkele snuffelochtenden plaats vinden. Hier vindt u de data.
Zelfstandig werken

Zelfstandig werken is een werkvorm waarbij de leerkracht
zelf tijd krijgt om binnen de groep apart aandacht te besteden aan een specifieke selectie van leerlingen.
Hierdoor wordt er dus afwisselend tijd vrijgemaakt voor de verschillende instructieniveaus of aandacht voor een individueel kind.

Vanaf groep 1/2 beginnen wij met het aanleren van het zelfstandig werken. De periode van zelfstandig werken wordt dan per jaar uitgebreid. De kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht.
De afspraken zijn als volgt:

verkeerslicht op rood 
De leerling mag even geen hulp vragen aan de juf/meester. Ze werken/ spelen rustig verder. Ze slaan de opdracht, die ze even niet kunnen maken, over. De leerkracht kan op dit moment aan het werk met een klein specifiek groepje kinderen. 

verkeerslicht op oranje
De leerlingen mogen al fluisterend met elkaar overleggen om te kijken of ze het probleem op kunnen lossen. De leerkracht is met een klein groepje aan het werk, maar beantwoordt ook vragen vanuit de klas.

verkeerslicht op groen
De leerlingen mogen hun vinger opsteken om de aandacht van de leerkracht te vragen. 


Zelfstandig werken blokje

Ieder kind heeft een blokje met daarop een groene-, rode stip en een vraagteken. Na de uitleg van de les gaan de kinderen aan het werk en leggen hun blokje op de tafel.

Leg je het blokje op groen dan betekent dat dat je zachtjes met je buurman mag overleggen, leg je het blokje op rood dan betekent dat dat je wil werken zonder gestoord te worden, leg je het op het vraagteken dan heb je en vraag voor de leerkracht.
Ook de leerkracht kan beslissen dat de kinderen hun dobbelsteen op rood leggen, dan wordt er zelfstandig gewerkt zonder dat je elkaar stoort of hulp vraagt.