Eind januari hebben wij de eerste gesprekken met Quadrant over de start van de peuterspeelzaal en eventueel ook een BSO...
Waddinxveen - De renovatie van de Theo Thijssenschool is vorige week gestart. De afgelopen twee maanden zijn gebruikt...
Komend schooljaar zullen er weer enkele snuffelochtenden plaats vinden. Hier vindt u de data.
Tablets in de klas
De groepen 3 t/m 8 gebruiken dagelijks tablets in de klas. De tablets van de groepen 4 t/m 8 zijn voorzien van software van Snappet waarmee leerlingen rekenen, taal en spelling oefenen. Na de instructie en eventueel oefenen in het schrift, gaan de leerlingen zelfstandig met de tablets aan het werk. De leerkracht kan direct het gemaakte werk bekijken en snel inspringen als de leerstof nog niet wordt beheerst. Uiteraard oefenen de kinderen regelmatig nog in het schrift en is er voldoende aandacht voor handschriftontwikkeling. 

Werken met de computers
Dagelijks werken de kinderen met methode-gebonden software (Taal Actief, Alles Telt) of met andere oefensoftware (Rekentuin of Muiswerk). Daarnaast maken leerlingen verslagen of presentaties in Word of Powerpoint. De leerlingen van groep 6 leren met het programma Typetuin blind typen. Aan het eind van het schooljaar kunnen zij een officieel typediploma behalen.
In het internetprotocol zijn afspraken gemaakt hoe kinderen met het internet omgaan.