Eind januari hebben wij de eerste gesprekken met Quadrant over de start van de peuterspeelzaal en eventueel ook een BSO...
22-01-2018
De achterkant van de Theo Thijssenschool ligt helemaal open. De wind heeft vrij spel in het gebouw. Dat was nog best...
Er zijn 2 openbare scholen in Waddinxveen. De Theo Thijssen en de Dick Bruna. Een openbare school is de maatschappij...
Informatieavond Theo Thijssenschool. Op 24 januari wordt er een informatieavond voor nieuwe ouders van de...

achterste rij v.l.n.r.: Lida de Heij, Natascha de Jong, Iris van der Graaf, Lindsay Heuvelman, Ellen Ammeraal, Anouchka van Weele, Wimke van der Laan, Rowan Bodewes, Annette van Zoelen, Willem Lindhout, Gea Lindhout, Marijke Rijneveld

voorste rij v.l.n.r.: Mariska van Delden, Anouk van der Vlies, Jeannette van der Kleij, Angela Boekelman, Liesbeth Klik, Manon van Kerkhof

Op de foto ontbreekt: Camille Leenheer


overzicht medewerkers 2017- 2018

 
namen taken   m d w d v
Gea Lindhout Co÷rdinatie kleuterbouw g.lindhout@stichtingklasse.nl 1-2a 1-2a 1-2a    
Jeannette vd Kleij Oudervereniging j.vanderkleij@stichtingklasse.nl       1-2a 1-2a
Lindsay Heuvelman
 
Sport
Schoolkrant
l.heuvelman@stichtingklasse.nl 1-2b 1-2b 1-2b 1-2b 1-2b
Rowan Bodewes   r.bodewes@stichtingklasse.nl 3 3 3 3 3
Wimke vd Laan
 
MR
Website
w.vanderlaan@stichtingklasse.nl
webmaster@theothijssenschool.nl 
4 4 4   4
Angela Boekelman Bibliotheek
Cultuur
a.boekelman@stichtingklasse.nl   5 5 5
 
5 5
om en om
Anouchka van Weele MR
Oudervereniging
a.vanweele@stichtingklasse.nl 6 6 6 6  
Mariska van Delden MR m.vandelden@stichtingklasse.nl  7 7 7
 
7
 
7
om en om
Marijke Rijneveld Oudervereniging m.rijneveld@stichtingklasse.nl     8
 
8 8
Manon v Kerkhof
 
Oudervereniging m.vankerkhof@stichtingklasse.nl 8 8 8
 
   
Anouk vd Vlies   a.vandervlies@stichtingklasse.nl   7 6 4 6
Natascha de Jong Snappet coach n.dejong@stichtingklasse.nl         5/7
Iris vd Graaf   i.vandergraaf@stichtingklasse.nl Plus-klas Plus-klas      
Anneke Bakker Dyslexie expert   x        
Liesbeth Klik
 
Management/
Intern begeleider
Oudervereniging
l.klik@stichtingklasse.nl M/
IB
M/
IB
M/
IB
M/
IB
 
Ellen Ammeraal Intern Begeleider e.ammeraal@stichtingklasse.nl  IB IB     IB
Annette van Zoelen Directeur a.vanzoelen@stichtingklasse.nl   D   D  
Tom Baecke Gymleerkracht   x   x   x
Willem Lindhout ConciŰrge   mo   mo mo mo

Vervanging zwangerschapsverlof Lindsay Heuvelman: Lida de Heij en Camille Leenheer