Update maart 2018De renovatie is gestart en er zijn de afgelopen periode al flinke stappen gezet.
Er is veel gebroken  en gesloopt. De hele achterkant van de school ligt op dit moment open en vandaag zijn de heiwerkzaamheden gestart voor de aanbouw die aan de achterkant wordt gemaakt. In deze aanbouw wordt de nieuwe speelzaal gerealiseerd. Bovenop de speelzaal worden 2 lokalen gemaakt. Bij de start van het heien kwam de aannemer een stukje lager in de grond een tweede fundering laag tegen. We hebben geen idee wat er eerder op deze plek heeft gestaan.
 
Vorige week is er overleg met de architect geweest over de kleuren van de vloeren voor de gangen, de lokalen en de speelzaal. Ook is er gekeken naar de tegels voor de toiletruimtes. We hebben gekozen voor een gemêleerde vloer in de gangen met een wat fellere kleur voor de looproutes en een wat mattere tint van dezelfde vloerbedekking voor de rest van de vloeren. In de speelzaal aan de achterkant is gekozen voor een lichte kleur op de vloer omdat aan de achterkant van de school weinig zonlicht naar binnen kan komen. De tegels in de toiletten worden fris wit met af en toe een gekleurde tegel ertussen in rood, geel en blauw. De architect noemt dit strooigoed, we leren steeds weer bij in dit traject.
Wordt vervolgd……
 
     
De toekomst


14 november 2017
   
 
2 november 2017
   

Update 30-10-2017

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om te kunnen starten met de renovatie van het Theo Thijssengebouw aan de Kerkweg- Oost.

De aantrekkende economie en de daarbij behorende verhoging van de tarieven van aannemers en installateurs zorgde voor een extra uitdaging om de plannen, zoals bedacht, te kunnen uitvoeren. Dinsdag 24 oktober heeft het laatste overleg met de aannemer plaatsgevonden en in de week van 1 november wordt er gestart met de sloopwerkzaamheden in het gebouw.

We zijn blij dat de renovatie nu echt gaat beginnen!!!

De planning is dat de renovatie in juni 2018 klaar zal zijn. Ruim op tijd om in de zomervakantie weer terug te kunnen verhuizen naar onze vernieuwde school.
 
Start herhuisvesting scholen

Waddinxveen – Werd een kleine twee jaar geleden nog gedemonstreerd voor het gemeentehuis voor de bouw van een nieuwe sportzaal en volgde daarna een periode van veel discussie en verdeeldheid onder de schoolbesturen, inmiddels staan de neuzen van de schoolbesturen in Waddinxveen meer één kant op en werd donderdag 23 februari het startsein gegeven voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs.

Lees hier het volledige artikel uit "Hart van Holland". 

Informatieavond over de renovatie van de Theo Thijssenschool.
 

Verslag informatieavond voor ouders over de aanstaande uitbreiding/renovatie van de Theo Thijssenschool. Bekijk hier het verslag.
 

Op 8 februari waren ouders van 49 gezinnen van de Theo Thijssenschool aanwezig op de informatieavond over de renovatie van de school. Dit was een grote opkomst.

De ouders hebben informatie gekregen over de periode waarin de school wordt gerenoveerd en ze kregen tekeningen over de renovatieplannen te zien.

Tijdens de renovatieperiode worden de leerlingen over 3 locaties verdeeld:

Groepen

Locatie

  • Groep 1 en 2

  • Groep 3,4,5 en 6

  • Groep 7 en 8

Wingerd 45

Kerkstraat 13

Mauritslaan 55

De ouders kregen uitleg waarom voor deze verdeling is gekozen en hoe de school de verschillende knelpunten wil aanpakken.

Daarna kregen de ouders tekeningen te zien waarop aanpassingen in het gebouw werden aangegeven en toegelicht. In het kort komt het er op neer dat de gevel van het gebouw intact blijft maar dat er in het gebouw radicaal verbouwd gaat worden.

Voor ouders die niet aanwezig konden zijn staat er in de entree van onze school een bord met daarop een kleine impressie van de renovatieplannen.


Herhuisvesting tijdens de renovatie

De plannen voor de renovatie nemen steeds vastere vorm aan. De Scholendokter, het architectenbureau dat is gekozen om de renovatie te begeleiden, heeft in de afgelopen periode een voorontwerp gemaakt. De tekeningen van het voorontwerp zien er prachtig uit. Het team en de MR hebben de tekeningen gezien en zijn enthousiast over de mogelijkheden die de architect ziet om van het gebouw uit de jaren 20 van de vorige eeuw een modern gebouw te maken waarin onderwijs gegeven kan worden dat past bij de huidige tijd.

De periode van renovatie zal voor iedereen die is betrokken bij onze school geen eenvoudige periode worden daar zijn we ons van bewust. Maar als alles klaar is krijgen we er een gebouw voor terug dat klaar is voor de toekomst. Zodra het definitieve ontwerp klaar is zullen we de plannen aan u presenteren.

De gemeente heeft vlak voor de kerstvakantie een beslissing genomen over de herhuisvesting van onze school tijdens de renovatie. De planning is nu gericht op herhuisvesting vanaf de meivakantie. Gerekend wordt op een periode van renovatie van 7 tot 9 maanden.

Er is in Waddinxveen geen locatie beschikbaar met 8 lege lokalen, het was dus al duidelijk dat we over een aantal locaties verspreid gaan worden. Wij hadden gehoopt dat het aantal locaties beperkt zou kunnen blijven tot 2 maar de gemeente heeft besloten dat het 3 locaties gaan worden.
Twee lokalen in het gebouw aan de Wingerd 45
Twee lokalen in het gebouw van de Mauritslaan 55
Vier lokalen in het gebouw aan de Kerkstraat 13
Het is een publiek rechtelijk besluit waar geen bezwaar tegen aangetekend kan worden.

De MR en het bestuur van Stichting Klasse sturen nog wel een reactie naar Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen. De komende periode gaan we met het team en de MR bespreken wat dit besluit voor gevolgen heeft:
- hoe kunnen we de groepen het beste over de 3 locaties verdelen
- de organisatorische gevolgen voor de school
- de organisatorische gevolgen voor u als ouders. Wij denken hierbij o.a. aan het halen en brengen van de kinderen op de verschillende locaties.

Verbouwing Theo Thijssenschool

In april van dit schooljaar heeft de gemeente besloten dat de Theo Thijssenschool verbouwd gaat worden. Ik heb hier in een eerdere mail al informatie over gegeven.

Tijdens de verbouwing worden alle groepen van onze school op een andere locatie in Waddinxveen gehuisvest.

De afgelopen 2 maanden is Stichting Klasse, het bestuur waaronder de Theo Thijssenschool valt, met de gemeente in gesprek geweest over geschikte locaties voor deze herhuisvesting.

Donderdag 30 juni hebben we duidelijkheid gekregen van de gemeente over de locaties waar de leerlingen van de Theo Thijssenschool tijdens de verbouwing les gaan krijgen.

De gesprekken waren in eerste instantie gericht op het vinden van een plek waar 9 lokalen beschikbaar zouden zijn. Dit blijkt in Waddinxveen niet mogelijk.

Daarom is er door de gemeente uiteindelijk gekozen voor 2 locaties.

Locatie 1 ligt aan de Kerkweg-west. Het is een oud schoolgebouw (de oude Jan Ligthartschool). Het gebouw wordt op dit moment verbouwd en geschikt gemaakt voor huisvesting van het CJG en 7 lokalen voor onderwijs. Op deze locatie worden vanaf 22 augustus ook 2 groepen van de Dick Brunaschool gehuisvest.

Locatie 2 ligt aan de Mauritslaan. Het is ook een oud schoolgebouw (de oude Kohnstammavo). In dit gebouw zitten een aantal vrijwilligersorganisaties en een kleine school. De kleine school verlaat het pand per 1 augustus. Er komt in het pand dan ook ruimte voor 4 of 5 lokalen voor onderwijs.

Deze locaties liggen allemaal binnen een straal van 2 km rond de Theo Thijssenschool en daarmee voldoet de gemeente aan zijn wettelijke verplichting om ruimte beschikbaar te stellen voor onderwijs.

Dat er nu duidelijkheid is over de locaties is belangrijk. We kunnen nu een start gaan maken met de invulling van de verbouwingsperiode waarbij het doel is om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren in de ruimtes die ons door de gemeente ter beschikking worden gesteld.

Naar verwachting zal de verbouwing van de Theo Thijssenschool rond de jaarwisseling 2016-2017 starten maar dat is nog niet helemaal zeker.

We gaan met elkaar nadenken over de verdeling van de groepen over de locaties. De MR denkt natuurlijk intensief mee in dit traject.

Het is niet ideaal een school op 2 locaties, maar er zijn geen andere mogelijkheden. Het gaat over een periode van een half jaar tot een jaar. Daarna krijgen we er een prachtig gerenoveerde school voor terug.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben loop dan even binnen in het kamertje. Liesbeth, Ellen en ik zijn ambulant. Er is altijd wel iemand aanwezig die u te woord kan staan.

 

Met vriendelijke groet,

Annette van Zoelen

Directeur obs Theo Thijssen

 

Nieuwbouw Theo Thijssenschool Waddinxveen -  Noord
 
Waddinxveen –De basisscholen hebben bij een hoorzitting vorige week hun ongenoegen geuit over het uitblijven van de gewenste en toegezegde nieuwbouw op het voormalige WSE-terrein. Gemeenteraadsleden wezen op hun beurt met hun vinger naar de scholen die het onderling niet eens zouden zijn over de locatie en over de faciliteiten, waardoor de nieuwbouw op losse schroeven is komen te staan.

Lees hier het hele artikel uit Hart van Holland
 

update nieuwbouw
In de eerste week van de zomervakantie heeft de gemeenteraad besloten om de bouwplannen zoals ze er tot nu toe lagen voor de drie scholen in Waddinxveen Noord niet te gaan uitvoeren. Er is besloten om eerst nieuw huisvestingsbeleid te gaan ontwikkelen in samenhang met het sportbeleid.
Dit houdt voor onze school in dat er geen nieuwbouw komt en dat wij dus in ons oude vertrouwde  Theo Thijssengebouw mogen blijven. De komende weken kunnen wij een lijst indienen met wensen en noodzakelijke veranderingen voor ons gebouw.
 

In de raadsvergadering van 26 juni 2013 heeft de gemeenteraard een besluit genomen tot nieuwbouw voor de Theo Thijssenschool. Op het voormalig WSE terrein, achter de AH, komt nieuwbouw voor de Theo Thijssenschool, de Regenboog locatie Zuidlaan en de Koning Willem Alexanderschool.
Via de website www.theothijssenschool.nl zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen rondom de nieuwbouw.
 
Woensdag 25 maart 2015
Gisterenavond hebben veel mensen de gemeenteraad bezocht. Hier werd het onderwerp gymnastiekzaal besproken.
Motie 1 van de coalitie partijen PCW, VVD en CDA is met een meerderheid van stemmen gekozen. U kunt hier de moties bekijken.