De Theo Thijssenschool

De Theo Thijssenschool

Ieder kind is welkom

We zijn een openbare basisschool. Je mag bij ons jezelf zijn en zeggen wat je vindt. We leren om samen te werken en om respect te hebben voor elkaar. Zo weet ieder kind hier op school: ik ben welkom!

Hier leer je met plezier!

We zijn er om kinderen een goede basis van kennis en vaardigheden mee te geven voor later. We laten kinderen ervaren dat ze er toe doen en dat ze trots op zichzelf mogen zijn. We moedigen ze aan om de ander te leren kennen, samen te werken en elkaar te inspireren. Binnen een inspirerende, veilige omgeving dagen we kinderen uit en brengen ze met plezier tot leren. Zo kunnen ze het maximale uit zichzelf halen en met vertrouwen hun plek in de wereld vinden.

Wie was Theo Thijssen?

Theodorus Johannes Thijssen wordt geboren op 16 juni 1879. Zijn vader is schoenmaker. Na de lagere school gaat Theo met een rijksbeurs naar de Rijkskweekschool voor Onderwijzers in Haarlem. Van 1898 tot 1921 is hij onderwijzer in Amsterdam. Het langst geeft hij les op een 'kosteloze' openbare school in Amsterdam-Oost, waar hij ook met zijn gezin woont.

In 1905 richt Thijssen, samen met kweekschoolvriend Piet Bol, het rebelse onderwijzersblad 'De Nieuwe School' op, waarin hij fel van leer trekt tegen alles wat hij als een bedreiging voor goed onderwijs ervaart. Van 1921 tot 1939 is hij bestuurder van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Daarnaast is hij voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) van 1933 tot 1940 lid van de Tweede Kamer en van 1935 tot 1941 van de Amsterdamse gemeenteraad. Hij overlijdt op 23 december 1943. Thijssens bekendste roman is 'Kees de jongen' (1923). Verder schreef hij onder meer 'Schoolland' en 'De gelukkige klas'. In 1941 verschenen zijn jeugdherinneringen: 'In de ochtend van het leven'.