Excursies & overige activiteiten

Excursies & overige activiteiten

Excursies


Jaarlijks vinden er meerdere excursies plaats.
Er is een schoolreis, groepen bezoeken de bibliotheek, er worden gastlessen/voorstellingen gegeven vanuit Kunst en Cultuur. In groep 5 en 6 hebben de leerlingen om het jaar een cultureel uitstapje.
Deze excursies worden gefinancierd door de oudervereniging.
 

Voorstellingen

Minimaal twee keer per jaar verzorgen de groepen een voorstelling. Er wordt geoefend om toneelstukjes, liedjes, dansjes, et cetera te kunnen opvoeren. Aan het eind van het schooljaar wordt een Theo Thijssen Talentenshow georganiseerd.

Sporten

De oudervereniging organiseert samen met het team een sportdag voor de hele school. Onze school probeert in samenwerking met de sportcommissie (onderdeel van de oudervereniging) zoveel mogelijk aan allerlei sportactiviteiten mee te doen, zoals het schoolkorfbaltoernooi, het zaalvoetbal-, basketbal-, badminton- , voetbaltoernooi en damwedstrijden.