Excursies & overige activiteiten

Excursies & overige activiteiten

Excursies

In groep 5 en 7 hebben de leerlingen jaarlijks een cultureel uitstapje. Jaarlijks wisselt het reisdoel.
Deze excursies worden gefinancierd door de oudervereniging.

Voorstellingen

Minimaal twee keer per jaar verzorgen de groepen een voorstelling. Er wordt geoefend om toneelstukjes, liedjes, dansjes, et cetera te kunnen opvoeren. Aan het eind van het schooljaar wordt een Theo Thijssen Talentenshow georganiseerd.

Sporten

De oudervereniging organiseert samen met het team een sportdag voor de hele school. Net als afgelopen schooljaar zullen in april Koningsspelen worden georganiseerd. Onze school probeert in samenwerking met de sportcommissie (onderdeel van de oudervereniging) zoveel mogelijk aan allerlei sportactiviteiten mee te doen, zoals het schoolkorfbaltoernooi, het zaalvoetbal-, basketbal-, badminton- , voetbaltoernooi en damwedstrijden.