Een inspirerende leeromgeving

Een inspirerende leeromgeving

Nieuw gebouw

In een nieuw gebouw waar openheid, rust en samenwerken centraal staan, voelen kinderen zich snel thuis en gaan ze met plezier naar school.

Projectmatig werken op leerpleinen

Op onze leerpleinen krijgen kinderen de ruimte om zelfstandig aan de slag te gaan en te leren wat bij hen past.
We leren ze hun kennis en vaardigheden te ontdekken, toe te passen, te presenteren en (creatief) te uiten. Ons aanbod is gevarieerd, waardoor we uitdagend blijven. Naast de 'gewone' schoolse vakken leren kinderen hier op school de volgende vaardigheden:

  • Communiceren
  • Samenwerken
  • ICT-geletterdheid
  • Creatief denken
  • Kritisch denken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Sociale en culturele vaardigheden 

ICT als hulpmiddel

In groep 4 t/m 8 werken wij voor de basisvakken met tablets. De leerkracht geeft een ''klassieke'' les-instructie. De verwerking doet de leerling via de tablet. De leerling ziet daardoor meteen of de opgave goed is gemaakt. De leerkracht kan via het dashboard meekijken. Mocht een bepaalde opdracht fout worden gemaakt dan legt de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal of individueel uit. De tablets worden ingezet voor rekenen, taal en spelling vanaf groep 4. Na de basisinstructie en klassikale doelen werken ze aan individuele passende leerdoelen. Zo werkt iedereen op eigen niveau en blijft iedere leerling gemotiveerd om verder te werken.
 

Voordelen werken met tablets

•     De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen
•     Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie
•     Meer individuele differentiatie
•     Direct inzicht in de leervoortgang
•     Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en ondersteuning
•     Meer doelgericht werken