Voorschoolse-, tussenschoolse en buitenschoolse opvang

Voorschoolse-, tussenschoolse en buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang wordt georganiseerd door Quadrant Kindercentra.
Leerlingen die hier gebruik van maken worden opgevangen in het lokaal van de peuterspeelzaal/BSO van onze school. Om 8.20 uur gaan de kinderen naar hun eigen groep. Heeft u interesse en denkt u erover om uw kind van het aanbod bij de voorschoolse opvang  gebruik te laten maken, kijk dan op de website
https://www.quadrantkindercentra.nl/
 

Tussenschoolse opvang 

De leerlingen lunchen tussen de middag met hun eigen leerkracht in de groep. De leerlingen nemen zelf hun eten en drinken mee. We willen graag dat de leerlingen een gezonde maaltijd nuttigen. 

Tijdens het eten en drinken in de ochtend en de lunch wordt er voorgelezen door de groepsleerkracht en bekijken de leerlingen educatieve afleveringen via schooltv.nl of het jeugdjournaal. 
 

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang wordt voor onze school ook georganiseerd door Quadrant Kindercentra. De leerlingen van de groepen 1- 4 blijven na schooltijd op onze school. oudere kinderen worden opgehaald bij onze school en gaan naar BSO Sportpunt. De naschoolse opvang is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. Heeft u interesse en denkt u erover om uw kind van het aanbod bij de buitenschoolse opvang  gebruik te laten maken, kijk dan op de website https://www.quadrantkindercentra.nl/ De openingstijden van de BSO: 07.30-18.30 uur (tijdens de schoolvakanties) en van 14.00-18.30 uur (tijdens de schoolweken).