Voorschoolse-, tussenschoolse en buitenschoolse opvang

Voorschoolse-, tussenschoolse en buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang wordt georganiseerd door kinderopvang Humanitas. Leerlingen die hier gebruik van maken worden opgevangen in de Boemel aan de overkant van onze school. Om 8.15 uur worden de kinderen opgehaald door een personeelslid van onze school. Heeft u interesse en denkt u erover om uw kind van het aanbod bij de voorschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas gebruik te laten maken, kijk dan op de website www.kinderopvanghumanitas.nl
 

Tussenschoolse opvang 

Omdat we een continurooster hebben lunchen we met de leerlingen in de eigen groep. In de klas wordt onder toezicht van de eigen leerkracht gegeten en gedronken. Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee. We willen graag dat dit een gezonde maaltijd is.

Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer en een gezellig klimaat. Indien de groepsgrootte dit toe laat, wordt gekozen voor een andere opstelling. Natuurlijk kan er tijdens het eten rustig gepraat worden en is er centraal aandacht voor verhalen van kinderen. Ook is er de mogelijkheid om een boek voor te lezen of zo nu en dan samen iets te bekijken op het digibord. Rust en gezelligheid tijdens de lunch hebben een groot effect op een positief groepsklimaat.
 

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang wordt voor onze school georganiseerd door kinderopvang Humanitas. De leerlingen worden opgehaald bij onze school en gaan naar BSO Pardoes. De naschoolse opvang is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. Heeft u interesse en denkt u erover om uw kind van het aanbod bij de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas gebruik te laten maken, kijk dan op de website www.kinderopvanghumanitas.nl De openingstijden van de BSO: 07.30-18.30 uur (tijdens de schoolvakanties) en van 14.00-18.30 uur (tijdens de schoolweken).