Snuffelochtend

Snuffelochtend

Proef de sfeer

De Theo Thijssenschool is een openbare basisschool. Het is een samenleving in het klein. We gaan uit van respect voor ieders mening en gebruiken de diversiteit om van elkaar te leren. Ieder kind is uniek en heeft een eigen aanleg en leertempo. Hier sluiten we bij aan door onderwijs te bieden dat past bij ieder kind.
 
Jaarlijks vinden er snuffelochtenden plaats. De data worden bekend gemaakt op deze website en op de facebookpagina van de Theo Thijssenschool.

De data voor de snuffelochtenden 2023-2024:
  • 6-9
  • 21-11
  • 25-1
  • 19-3
  • 16-5
De snuffelochtend  begint om  9.00 uur en duurt  tot 10.30 uur.
Om 9.00 uur starten de kleuters met een kringactiviteit daarna gaan ze spelen en  werken. Uw kind kan meedoen in de klas. U zelf kunt kijken in de klas en er is tijd voor een gesprek met de directie.
 
Leerlingen die al bij ons zijn aangemeld zijn ook van harte welkom om deze ochtend mee te komen spelen en werken.
 
Mocht u vragen hebben over de snuffelochtenden dan kunt u contact opnemen met de school.
Telefoonnummer: 0182-614421
Mailadres: a.vanzoelen@stichtingklasse.nl